top of page
Matthew 6:5-13

Jesus and Prayer

1-Praying Without Hypocrisy

January 23, 1988

Matthew 6:5-13

David Johnson

00:00 / 45:50
Matthew 6:1-13

Jesus and Prayer

2-Learning to Pray: Our Father

January 31, 1988

Matthew 6:1-13

David Johnson

00:00 / 54:48
Matthew 6:10

Jesus and Prayer

3-Learning to Pray: Thy Kingdom Come

February 14, 1988

Matthew 6:10

David Johnson

00:00 / 51:15
Matthew 6:11

Jesus and Prayer

4-Learning to Pray: Our Daily Bread

February 21, 1988

Matthew 6:11

David Johnson

00:00 / 50:27
Matthew 6:12

Jesus and Prayer

5-Learning to Pray: Forgive Me

February 29, 1988

Matthew 6:12

David Johnson

00:00 / 54:48
Matthew 6:13

Jesus and Prayer

6-Learning to Pray: Lead Us Not

March 13, 1988

Matthew 6:13

David Johnson

00:00 / 47:18
bottom of page